Beskid niski

Beskid niski


Beskid Niski
to atrakcyjny region znajdujący się między Beskidem Sądeckim a Bieszczadami. Położony na terenie województw Podkarpackiego i Małopolskiego. Leży więc w południowo – wschodniej części naszego kraju, rozciągając się wzdłuż granicy ze Słowacją na odcinku Nowy Sącz – Sanok. Możemy śmiało powiedzieć, że Beskid Niski to idealne miejsce na ucieczkę od codziennego chaosu i gwaru oraz recepta na niezapomniany odpoczynek.

 

Od południa polską część Beskidu Niskiego wyznacza główny wododział Karpat (pomiędzy zlewiskiem Bałtyku i Morza Czarnego) wzdłuż którego przebiega granica państwowa ze Słowacją. Słowaccy geografowie nie wyróżniają obecnie jednostki zwanej Beskidem Niskim. Północną granicę tworzy zaś linia przebiegu trasy kolejowej Nowy Sącz-Stróże, dalej Obniżenie Gorlickie i Doły Jasielsko-Sanockie. Z turystycznego punktu widzenia region Beskidu Niskiego został ograniczony od zachodu doliną Białej Dunajcowej, od wschodu doliną Osławy i Osławicy, od południa granicą państwową, a od północy obniżeniem Dołów Jasielsko-Sanockich, limitowanym przebiegiem drogi krajowej nr 28.

Wybierając wczasy w Beskidzie Niskim możecie Państwo liczyć nie tylko na ciszę i spokój, ale również na wiele atrakcji. Wybierając wczasy na terenie Beskidu Niskiego możecie być pewni, że odpoczniecie i nabierzecie nowych sił.

Beskid Niski to region, który słynie zarówno ze wspaniałej dzikiej przyrody, jak i wyjątkowych zabytków kultury łemkowskiej. Szata roślinna w górach zmienia się wraz ze wzrostem wysokości i układa się w tak zwane piętra. W górach lasy zajmują około 70% powierzchni. Dominujące są buczyny i lasy jodłowo-bukowe. W wielu miejscach można znaleźć wiekowe knieje. Rośliny kwiatowe zakwitają tu masowo i tworzą wielokolorowe łany. Jeśli chodzi o florę, to jest ona równie zachwycająca, co fauna. Beskid Niski zamieszkują rysie, wilki, a być może także i żbiki. W regionie tym można spotkać również wielkie rzadkości, jak orlik krzykliwy, puchacz, puszczyk uralski oraz bocian czarny.

Klimat Beskidu Niskiego wykazuje cechy typowe dla klimatów górskich. Pokrywa śnieżna zalega tu przez około 120 dni. Występujące tu wiatry noszą nazwę wiatrów rymanowskich lub dukielskich. Bogactwem regionu są wody mineralne. Eksploatowane są tutaj szczawy bromowo-jodowe i solanki jodowo-bromkowe.