Bóbrka – Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

Bóbrka – Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

Bóbrka – Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce
Kopalnia ropy naftowej w Bóbrce, obecnie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza – to otwarta w 1854 roku i nadal działająca, kopalnia ropy naftowej. Znajduje się ona we wsi Bóbrka w Gminie Chorkówka, koło Krosna. Jej założycielami byli Ignacy Łukasiewicz, Tytus Trzecieski i Karol Klobassa-Zrencki.

Pośrodku tej kopalni stoi kamienny obelisk ustawiony przez I. Łukasiewicza w 1872 na pamiątkę jej założenia. W 1982 odsłonięto popiersie twórcy polskiego przemysłu naftowego Ignacego Łukasiewicza. Była to pierwsza na świecie kopalnia, w której wydobywano ropę naftową[1]. Szyby Franek i Janina W latach 1854-1880 wydrążono tu ręcznie ponad 60 szybów, o głębokości od kilku do 150 metrów. Szyby, inaczej kopanki, Franek i Janina powstały ok. 1860 roku. Franek miał ok. 50 metrów, a wykopana później Janina – 132 metry głębokości.

www.bobrka.pl