Dukla

Dukla

Gmina Dukla położona jest w południowo-wschodniej Polsce w województwie podkarpackim. Stolicą gminy jest XIV wieczne miasto Dukla.

Powierzchnia gminy pokrywa się z najniższą częścią Beskidu Niskiego zwaną Beskidem Dukielskim. Znajdują się tutaj obszary o cennych walorach przyrodniczych i krajobrazowych: Magurski Park Narodowy (obejmujący pd.-zach. krańce gminy), Jaśliski Park Krajobrazowy (obejmujący 50,7% obszaru gminy), rezerwaty i pomniki przyrody.

Na terenie gminy znajdują się liczne obiekty zabytkowe i historyczne o dużych walorach kulturowych, bezpośrednio związanych z dziejami regionu. Najważniejsze z nich to: "perła rokoko" - kościół parafialny pw. Marii Magdaleny w stylu późnobarokowym, z wystrojem wnętrza w stylu rokoko i nagrobkiem Marii Amalii z Bruhlów Mniszchowej, klasztor OO. Bernardynów z XVIII w., pustelnia św. Jana z Dukli w Trzcianie, Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli, wraz z zespołem pałacowo-parkowym, XIX wieczna drewniana zabudowa Jaślisk, drewniana architektura sakralna ; cerkwie w Daliowej, Chyrowej i Olchowcu, kościół parafialny w Wietrznie.